Etisk handel i offentlig anskaffelser

Etisk handel Norge inviterer til webinar om etisk handel i offentlige anskaffelser. Webinaret vil ta for seg hvordan stille relevante og hensiktsmessige krav og kriterier iht. lov om offentlige anskaffelser §5.