Introduksjon til kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og kontraktsvilkår, digitalt kurs for offentlig sektor

Etisk handel Norge inviterer til webinar om etisk handel i offentlige anskaffelser. Webinaret vil ta for seg hvordan stille relevante og hensiktsmessige krav iht. lov om offentlige anskaffelser §5. Vi vil se nærmere på bruk av kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og kontraktskrav.

Kurset bygger på Etisk handel Norge sin erfaring med rådgivning av offentlig sektor og vil trekke frem eksempler på beste praksis.

Dette er et innføringskurs og kan komplimenteres med Etisk handel Norges heldagskurs i aktsomhetsvurderinger.

Varighet 1,5 timer.

Målgruppe: For medlemmer som tilhører offentlig sektor. 

Kurset er digitalt,  gratis og kun åpent for medlemmer i offentlig sektor.