Bærekraftig leverandørkjedestyring – grunnkurs

Etisk handel og bærekraftig leverandørkjedestyring er i økende grad nødvendig for å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media. Dette kurset gir deg en innføring i hva bærekraftig leverandørkjedestyring innebærer. Kurset danner grunnlaget for flere kurs hos Etisk Handel Norge. 

Målgruppe:

Kurset passer for private virksomheter, men er spesielt egnet for CSR- og etisk handelsansvarlige, innkjøpere, ledere og andre stillingsfunksjoner som har en sentral rolle i arbeidet med bærekraftig handel.

Kursinnhold og læringsmål:

I lys av internasjonale rammeverk og trender får du en grundig innføring i hva bærekraftig handel innebærer, og hvorfor det er relevant for din virksomhet.

  • Forstå hva bærekraftig leverandørkjedestyring innebærer
  • Forstå hva en «Code of Conduct» er, og hvordan den danner grunnlaget for arbeid med bærekraftig leverandørkjedestyring

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper, men du vil få mer ut av kurset ved å sette deg inn i hva din virksomhet gjør på feltet.

Forberedelse og gjennomføring:

Gjennomgang av egen strategi og rapportering på bærekraft/etisk handel/samfunnsansvar (hvis noe foreligger). Kurset gjennomføres digitalt.

Kursavgift og vilkår for påmelding:

    • Etisk Handel Norges medlemmer: kr 500
    • Ikke-medlemmer: kr 3000
    • Påmelding er bindende
    • Merk: Dette kurset er ikke for konsulentselskaper e.l.