Bærekraft 17 – oppstartsseminar høsten 2022

Bærekraft 17 er et samarbeid for etiske anskaffelser i offentlig sektor. Etter en pilotfase fortsetter nå Bærekraft 17 arbeidet og vi inviterer gamle og nye medlemmer til oppstartsseminar for høsten 2022. 

Rutiner for respekt for grunnleggende menneskerettigheter i offentlige anskaffelser er et grunnleggende krav i loven om offentlige anskaffelser. Med ikrafttredelsen av åpenhetsloven åpnes handlingsrommet virkelig for hva offentlig sektor kan forvente fra leverandører. Etiske krav og leverandøroppfølging er et felt i utvikling og vi vil bruke dette heldagsseminaret til å utforske noen av de nye mulighetene og snakke om verktøyene som allerede er på plass for offentlige oppdragsgivere. 

Program til nettside Bærekraft 17 seminar 5.9. 

10:00 

  • Velkommen og introduksjon til Bærekraft 17 
  • Åpenhetsloven og Etisk handel i offentlige anskaffelser 
  • Risikokartlegging – en praktisk introduksjon 

11:30 Lunsj 

12:30 Parallellsesjoner 

I: Risiko og leverandørkjedekjennskap i Bygg og anlegg.
Rundebord med blant annet Entreprenørforeningen for Bygg og Anlegg og Statsbygg 

II: Rundebord – IKT 

Rundebord hvor vi får presentert erfaringer med revisjon fra Statens Innkjøpssenter og Etisk handels medlemmers erfaring med markedsdialog. 

13:45-16:00 

  • Kontraktskrav og leverandøroppfølging. 
  • Workshop: Diskusjon om deling  

Hvilke deling er nyttig for anskaffelses- og bærekrafts funksjoner? Hvordan kan vi praktisk legge til rette for deling? 

Påmelding innen 31.08. 

Vi serverer lunsj. 

Målgruppe: Virksomheter og oppdragsgivere i offentlig sektor, som er medlem av Etisk handel Norge 

Pris: Gratis