ARENDALSUKA: Når klesindustrien drukner – klimarisiko i produksjonsland

Fysiske klimaendringer står i kø i sentrale produksjonsland som India, Pakistan og Bangladesh. Bangladesh er ett av verdens største eksportører av klær og sysselsetter om lag 4,5 millioner arbeidere. Samtidig er Bangladesh et av de landene i verden som vil rammes hardest av fysiske klimaendringer, som oversvømmelser, sykloner, tørke og jordskjelv.

I dette arrangementet belyser vi hvordan klesprodusenter kan arbeide systematisk for å forstå, redusere og håndtere klimarisiko- og hvordan kan man involvere arbeiderne i prosessen.

Vi mener norske bedrifter i større grad må få et bevisst forhold til klimarisiko, hvilke faktiske konsekvenser som vil finne sted i produksjonsland og hvordan dette vil påvirke mennesker i produksjonen. Næringslivet må håndtere denne risikoen både ut fra et klimaperspektiv, men også med tanke på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter

Etisk handel Norge har et NORAD-finansiert prosjekt «Green Social Dialogue» i Bangladesh. Gjennom sosial dialog med arbeiderne jobber vi med å øke deres forståelse av klimaendringer i Bangladesh og hvilke konsekvenser fysiske klimaendringer kan få for deres liv. Videre jobber vi med å øke arbeidernes evne til å adressere og prioritere tiltak for å redusere negativt klimaavtrykk i produksjonen samt planlegge for fremtidig fysisk klimarisiko. Norske bedrifter er nå også gjennom åpenhetsloven lovpålagt å gjøre aktsomhetsvurderinger, og håndtering av klimarisiko i produksjonslinjene ligger helt klart innenfor dette arbeidet. Hvordan går vi frem for å sikre ansvarlig produksjon i klimarisikoland?

Spørsmålene vi stiller er blant annet:

·      Hvordan ser klimarisiko ut i produksjonsland som India, Pakistan og Bangladesh?

·      Hva kan og bør norsk næringsliv gjøre for å begrense negativ innvirkning på klima og miljø i sine produksjonsprosesser?

·      Hva kan norsk næringsliv gjøre for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i møte med klimakrisen

·      Hvordan kan man bruke grønn sosial dialog for å inkludere arbeiderne?

·      Hvordan sikrer vi at klærne vi går i er produsert med omhu for arbeiderne involvert med minst mulig negativ innvirkning på klima og miljø?

Her finner du arrangementet på Arendalsukas nettside:

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/22116

Arrangementet streames også på vår Facebook-side: https://www.facebook.com/EtiskhandelNorge

Velkommen til debatt!