Arendalsuka: Hvordan bli god på åpenhetsloven?

Er du på Arendalsuka og jobber i et firma som er omfattet av åpenhetsloven bør du få med deg dette seminaret.

1. juli trådte åpenhetsloven i kraft. Loven kalles også menneskerettighetsloven for næringslivet. Nå må rundt 8000 bedrifter rapportere på åpenhetsloven hvert år. Hvordan skal dette gjøres? Og hva er egentlig aktsomhetsvurderinger som blir pålagt alle bedrifter som omfattes av loven å utføre? Svarene for du på dette seminaret hvor du får mange gode tips på hvordan din bedrift må jobbe for å oppfylle åpenhetsloven. Her lærer du hvordan medlemmer i Etisk handel Norge som for eksempel Vinmonopolet, Stormberg og OneMed jobber for å oppfylle kriteriene i åpenhetsloven.

Du kan lese mer om arrangementet her.