Arendalsuka: Betyr miljø og menneskerettigheter noe i offentlig anskaffelser?

Det offentlige handler for 600 milliarder kroner! Offentlig innkjøpere har ansvar for å sikre at ILOs kjernekonvensjoner og grunnleggende menneskerettigheter respekteres i hele forsyningskjeden. Det er risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i globale leverandørkjeder, herunder tvangsarbeid, barnearbeid, mangel på fagforeningsfrihet og diskriminering. Likevel viser undersøkelser fra DFØ at svært få har gode rutiner og kompetanse for ivaretakelse av menneskerettigheter. Og når alt kommer til alt: Legges det nok vekt på etisk handel og ivaretakelse av menneskerettigheter når kontraktene tildeles?

Les mer om arrangementet her.