Åpent webinar: Hva betyr Åpenhetsloven for norske virksomheter?

Åpenhetsloven ble vedtatt i Stortinget før 10. juni og trer i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger rundt  9000 norske virksomheter å rapportere på aktsomhetsvurderinger. Store og mellomstore virksomheter bør nå forberede seg på hva loven vil bety for deres bedrift.

En gang i måneden arrangerer vi kurs om Åpenhetsloven. Neste dato er 8.6.

I dette webinaret får du en kjapp innføring i Åpenhetsloven og hvordan din bedrift kan jobbe for å overholde disse kravene. Daglig leder Heidi Furustøl forklarer hva Åpenhetsloven vil bety for norske selskaper, aktsomhetsvurderings-metodikkens 6 steg gjennomgås og eksempler på god rapportering presenteres av rådgiver Marthe Kielland Røssaak.

PROGRAM

09.00-09.15 Hva er Åpenhetsloven? Ved seniorrådgiver Margrete Eilertsen
09.15-09.45 Gjennomføring og rapportering på aktsomhetsvurderinger ved rådgiver Marthe Kielland Røssaak
09.45-10.00 Spørsmål og svar fra deltakerne

 Åpenhetsloven har et todelt formål om både å sikre forbrukere, organisasjoner, fagforeninger og andre tilgang til informasjon om grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold i virksomheter og i leverandørkjeder, samt å bidra til å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid. Loven legger opp til at selskaper må ta et større ansvar for å sikre anstendige arbeidsvilkår i sin leverandørkjede gjennom å foreta aktsomhetsvurderinger og rapportere på dem.

Etisk handel Norge var representert i Etikkinformasjonsutvalget ved daglig leder Heidi Furustøl og har bidratt til utvalgets rapport og utformingen av selve lovforslaget. I over 20 år har vi bistått hundretalls norske bedrifter med gjennomføring av aktsomhetsvurderinger, og vi er glade for at Åpenhetsloven  nå er vedtatt.

Vi jobber for at våre medlemmer skal være ledende på aktsomhetsvurderinger og leverandørkjedestyring. Vårt objektive basisnivå og benchmark er spesialdesignet for å overholde lovkravene i henhold til Åpenhetsloven, og våre medlemmer får tilgang på ekspertise og individuell oppfølging for å oppnå basisnivået innenfor to års medlemskap.

 

Målgruppe: 

Alle bedrifter og sivil sektor som vil lære mer om åpenhetsloven og hva den vil si for deres virksomhet.

Webinaret er gratis, uforpliktende og åpent for alle.

 

Meld deg på gjennom skjemaet under. Frist for påmelding er tirsdag 03.05.22 klokka 12.00.