Kontakt oss

Etisk handel Norge

Aktsomhetsvurderinger i offentlig anskaffelser

Kurset gir en innføring i de 6 trinnene i aktsomhetsmodellen, samt hvordan trinnene knyttes opp mot anskaffelsesprosessen. Hva forventes av tilbyder og hva er oppdragsgivers ansvar i denne sammenheng?

På dette kurset vil deltakerne få innføring i aktsomhetsvurderinger som metodikk og hvordan dette arbeidet er knyttet opp mot fasene i anskaffelsesprosessen. Vi vil også se nærmere på grensesnittet mellom tilbyder og oppdragsgiver i forhold til utføring, delaktighet og ansvar innenfor de ulike trinnene. Ved å bruke aktsomhetsvurderinger som arbeidsmetode vil vi se hvordan samtlige kan bidra til å skape positive endringer i globale leverandørkjeder, uavhengig av hvor i leverandørkjeden virksomheten befinner seg.

Kurset vil gå igjennom alle trinnene i aktsomhetsvurderingen:

  1. Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer
  2. Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere
  3. Iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger
  4. Følge opp gjennomføring og resultater av tiltak
  5. Kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert
  6. Sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

Målgruppe:

Innkjøpere, avtaleoppfølgere og andre som jobber med etisk handel hos offentlige oppdragsgivere.

Merk: kurset er kun tilgjengelig for ansatte hos offentlige oppdragsgivere/offentlig sektor. Åpent for medlemmer og ikke-medlemmer.

Kurset gjennomføres fysisk med mulighet til å delta digitalt.

Kursavgift og vilkår for påmelding

Kursavgift medlemmer: 500,-

Kursavgift ikke-medlemmer: 2.500,-

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding 5 virkedager eller senere før kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Etisk handel Norge tar forbehold om at kurset kan bli avlyst hvis det er få påmeldte.

 

Kursholdere

Monica Dalberg

Monica Dalberg

Seniorrådgiver Etisk handel Norge

Jonas Ådnøy Holmqvist

Jonas Holmqvist

Seniorrådgivere Etisk handel Norge