Åpenhetsloven- hva vil sivilsamfunnet spørre om?

 

19.01.22 ⇒19.01.22

09. 00⇒ 10.00

Digitalt kurs

Medlemmer :  Gratis, kun for medlemmer.

Åpenhetsloven vil gjelde fra 1. juli 2022. Hva vil sivilsamfunnet spørre om og hva vil de se etter i aktsomhetsvurderingsrapportene? Møt sivilsamfunnet og en bedrift som allerede rapporterer på aktsomhetsvurderinger. Det vil bli gitt god tid til spørsmål og kommentarer!  Arrangementet er for våre medlemmer i Etisk handel Norge.

 

Allerede nå er det stor interesse og debatt rundt åpenhetsloven og hva som skal til for å oppfylle aktsomhetsvurderings- og  informasjonsplikten for virksomheter (de må oppfylle 2 av 3 vilkår; balansesum 35 millioner kr, 70 millioner kr omsetning, og over 50 ansatte).

 

 

Bedriftsmedlemmer i Etisk handel Norge rapporterer på vår elektroniske aktsomhetsvurderingsmal og oppfyller åpenhetsloven krav om aktsomhetsvurderings-redegjørelse og langt på vei informasjonsplikten hva gjelder generell informasjon. 

Dette ifølge Oslo Economics konsekvensutredning av åpenhetsloven på oppdrag av Barne- og familiedepartementet som er fagansvarlig for loven. Bedriften kan også bli spurt om spesifikke produkter og tjenester relatert til arbeidet med menneskerettigheter og anstendig arbeid.

 

Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty og sivilsamfunnets representant i OECDs norske kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv og Emilie Olderskog, direktør bærekraft og samfunnskontakt i Mills/Agra, vil gi en innføring i hva bedriftene bør forberede seg på.

 

Seminaret vil bli ledet av Heidi Furustøl, daglig leder i Etisk handel Norge og medlem av Etikkinformasjonsutvalget som skrev utkast til Åpenhetsloven. 

 

Både Amnesty Norge og Mills/Agra er medlemmer i flerpartsorganisasjonen Etisk handel Norge. 

 

 

Servering: Gratis julefrokost – bindende påmelding. Ved no-show belastes kr 300,- 

Program: 

 

09.00-09.10 Velkommen og kort intro til loven ved Heidi Furustøl, daglig leder i Etisk handel Norge 

 

09.10-09.25 Hva vil sivilsamfunnet spørre om? Ved Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiveri

Amnesty og sivilsamfunnets representant i OECDs norske kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

 

09.25-09.35 Sånn rapporterer vi på Åpenhetsloven – ved Emilie Olderskog, direktør bærekraft og samfunnskontakt i Mills/Agra

 

09.35-10.00 Spørsmål og samtale 

 

Dette arrangementet er eksklusivt for våre medlemmer!

Kursholder

Heidi Furustøl, leder i Etisk handel Norge, Emilie Olderskog, direktør bærekraft og samfunnskontakt i Mills/Agra, 

Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty.