Aktsomhetsvurderinger trinn 1 – Forankring

 

23.09.2021 ⇒23.09.2021

13.00 ⇒ 15.00

Digitalt kurs

Medlemmer : kr 250.-

ikke-Medlemmer : kr 1500.-

Hvordan forankre arbeidet med etisk handel og bærekraft i egen virksomhet? Hvem internt bør involveres? Og hvordan få formidlet til leverandører at dette er viktig?

 

Målgruppe:

Bedrifter og offentlige virksomheter. Kurset er rettet mot de som har ansvar for oppfølging av bærekraft/etisk handel, men er også relevant for de som er direkte involvert i virksomhetens arbeid med bærekraft/etisk handel og oppfølging av leverandørkjeden.

Innhold og læringsmål:

Aktsomhetsvurderinger er en systematisk tilnærming til risikostyring som hjelper bedrifter å kartlegge, håndtere og gjøre rede for risiko for, eller faktiske, negative konsekvenser for mennesker, samfunn eller miljø, knyttet til egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Grunnlaget for godt arbeid med aktsomhetsvurderinger ligger i god forankring internt, og i leverandørkjeden. På dette korte kurset får deltakerne en innføring i internasjonale og nasjonale forventninger til virksomheters arbeid med aktsomhetsvurderinger, konkrete tips og råd for hvordan kan gå fram for å forankre dette arbeidet i virksomheten, og praktiske eksempler fra medlemmer av Etisk handel Norge som jobber godt på dette området.

Innholdet er tilpasset virksomheter av ulik størrelse, og om virksomheten er i direkte eller indirekte kontakt med produsenter.

Offentlige virksomheter bør ha kunnskap om aktsomhetsvurderinger for å kunne skille mellom gode – og mindre gode – arbeidsprosesser hos leverandører. Kunnskap om aktsomhetsvurderinger er også en forutsetning for god dialog med – og kontraktsoppfølging av – leverandører. Det reviderte kontraktsvilkåret for etisk handel (mars 2020) stiller krav til aktsomhetsvurderinger.

Dette kurset er en del av en kursrekke på fem. Mellom kursdatoene blir det satt opp grupper etter bransjetilhørighet som får oppfølging fra Etisk handel Norges rådgivere for å kunne implementere kursinnholdet i egen virksomhet og egne systemer for risikohåndtering (kun for medlemmer). Deltakere fra offentlig sektor får tilbud om oppfølging i kjølvannet av hvert kurs (gjelder kun medlemmer).

Forkunnskaper:

Du bør ha deltatt på Grunnkurs i bærekraftig leverandørkjedestyring, eller ha tilsvarende kunnskap.

Forberedelse og gjennomføring:

Gå gjennom egne strategier, virksomhetsplaner og rapporter på samfunnsansvar/bærekraft/etisk handel. Les også innledning og kapittel 1 (til og med side 13) i OECDs veileder om aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Kursavgift og vilkår for påmelding:

Medlemmer 250 kr, ikke-medlemmer 1500kr.

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

 

Kursholder

DSC_7434

Simen Høy Dypvik

Cathrine Berg-Nielsen

Cathrine Berg-Nielsen