Login

Om 3 uker
19. oktober
10:00
- 11:00
Responsible Purchasing Practices
Progress and learnings from the ‘Learning and Implementation Community’   
Sustainability Chart
Format
Format
Målgruppe
Målgruppe
Type
Type
Språk
Språk
Sustainability Chart
Åpen for alle
19. oktober
10:00
- 11:00
Om 3 uker
Progress and learnings from the ‘Learning and Implementation Community’   
NIC_5071
Kun for medlemmer
23. oktober
14:00
- 15:30
Om 3 uker
Gjennomgang av Etisk handel Norges Gjennomførernivå for aktsomhetsvurderinger
Women working at a shoe-making factory
Åpen for alle
24. oktober
09:00
- 12:00
Om 3 uker
Ansvarlig innkjøpspraksis er å utføre innkjøpsprosesser på en måte som muliggjør positiv endring på leverandørnivå og som er til fordel for alle deler av leverandørkjeden. 
NIC_5244
Åpen for alle
25. oktober
09:00
- 11:00
Om 4 uker
Åpenhetsloven stiller krav om at virksomheter skal utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Men hva vil egentlig det si i praksis? 
shaking-hands-2974790_1920
Åpen for alle
26. oktober
08:30
- 11:30
Om 4 uker
Kurset gir en innføring i metoden aktsomhetsvurderinger, og forutsetninger for å vurdere leverandørers rapportering om arbeidet med aktsomhetsvurderinger.
Business people shaking hand in China
Kun for medlemmer
1. november
13:00
- 15:00
Om 1 måned
Det finnes ikke fagforeningsfrihet i Kina. Hvordan kan man allikevel fremme arbeidernes stemme?
Åpenhetsloven-svart-arbeid
Åpen for alle
8. november
09:00
- 10:00
Om 1 måned
En gang i måneden arrangerer vi gratis kurs om åpenhetsloven
NIC_5196
Kun for medlemmer
9. november
09:00
- 12:00
Om 1 måned
På dette kurset får du en god forståelse av hva rapporteringen innebærer og du blir godt forberedt på neste års rapportering.  
Åpenhetsloven-svart-arbeid
Åpen for alle
6. desember
09:00
- 10:00
Om 2 måneder
En gang i måneden arrangerer vi gratis kurs om åpenhetsloven
NIC_5074
Kun for medlemmer
7. desember
09:00
- 10:30
Om 2 måneder
Offentlig sektor
Veiledning i rapportering for 2023 for offentlig sektor (ikke omfattet av åpenhetsloven).
NIC_5196
Kun for medlemmer
13. desember
09:00
- 12:00
Om 2 måneder
På dette kurset får du en god forståelse av hva rapporteringen innebærer og du blir godt forberedt på neste års rapportering.