Høringsinnspill til forslag om lov om god handelsskikk

Høringsinnspill til forslag om lov om god handelsskikk

I forslag til formålsparagraf står det at loven skal bidra til økt forbrukervelferd ved å fremme forretningsforbindelser mellom næringsdrivende med en høy etisk standard, særlig i form av effektive og forutberegnelige relasjoner. 

 

Med forbrukervelferd menes velferd for sluttkunder gjennom lave priser, høy kvalitet, bredt vareutvalg og høy grad av tilgjengelighet. At det bare pekes på lav pris mener vi er uheldig og bør fjernes og heller erstattes med fornuftig pris. Lav pris er ikke et hensiktsmessig formål, da lav pris er en sterk driver for dårlige arbeidsforhold i primærleddet. F

 

 

Last ned rapporten ↓