Samarbeidspartnere

Etisk handel Norge inngikk i februar 2014 et samarbeid med Transparency International Norge (TI Norge). Avtalen har som hovedmål å styrke begge organisasjoners arbeid med næringsliv og offentlig sektor.
 
E-post:
Nettsted: transparency.no

Fair Wear Foundation (FWF) er en nederlandsk medlemsorganisasjon for mote og tekstil, og har flere kjente merkevare i medlemsmassen. FWF og Etisk handel Norge har hatt jevnlig kontakt og møter i flere år. I 2011 ble samarbeidet formaliset i en avtale.

E-post: info@fairwear.org
Nettsted: fairwear.org

QuizRR utvikler digitale opplæringsløsninger for å fremme bedriftsansvar og kapasitetsbygging i globale leverandørkjeder gjennom dialog og arbeidstakerinvolvering.
 

E-post: hello@quizrr.se
Nettsted: Nettside

Kontaktpunktet skal fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og bidra til å håndtere enkeltsaker om etterlevelse av retningslinjene. Alle OECD-land er forpliktet til å etablere en slik ikke-rettslig klageordning.
 
FN-initiativet Global Compact er et nettverk og et redskap for bedrifter som ønsker å jobbe med samfunnsansvar. Etisk handel Norge er medlem av Global Compact.
 

E-post:
Nettsted: unglobalcompact.org

Nettverk

Samarbeid er nøkkelen for å få til forbedringer, både i produsentland og her hjemme. Etisk handel Norge har mange samarbeidspartnere og inngår i flere nettverk.

Strategisk samarbeid

Norad

Etisk handel Norge har rammeavtale med Norad. Støtten brukes på aktiviteter i produsentland, samt informasjons- og rekrutteringsarbeid. IEH rapporterer årlig til Norad.

Ethical Trading Initiative

ETI ble etablert i 1998 og er IEH’s britiske «søster». ETI har flere internasjonalt kjente merkevarer og organisasjoner i sin medlemsmasse. ETI og Etisk handel Norge har tett og løpende samarbeid, strategisk og operativt.

Dansk IEH

Etisk handel Norge var sentral da vår søsterorganisasjon i Danmark ble etablert i 2008. Som med ETI, har vi tett og løpende samarbeid med DIEH, blant annet knyttet til verktøyutvikling og aktiviteter i produsentland.

Direktoratet for forvaltning og ikt

Difi har som en av sine oppgaver å fornye offenlig sektor. Dette inkluderer offentlige anskaffelser. Difi og Etisk handel Norge fremmer, samarbeider om, og legger til rette for, samfunnsanvarlige innkjøp

ETI Sweden

Etisk handel Norge ga fødselshjelp til vår nye søsterorganisasjon i Sverige da de ble etablert høsten 2019. Som med våre andre søsterorganisasjoner har vi et tett og løpende samarbeid med ETI Sweden. 

Prosjekter

Her finner du våre prosjekter hvor vi samarbeider med våre internasjonale partnere, samt Bærekraft 17. 

Smaker cashewnottene like godt hvis de produseres under farlige forhold? Les mer om vårt Noradstøttede prosjekt om cashewnøttindustrien i Vietnam. 

Ved hjelp av digitale løsninger jobber vi med å lære opp arbeidere i deres rettigheter i samarbeid med QuizRR gjennom dette Noradstøttede prosjektet. Les mer her.

Prosjekt for å etablere og styrke lokale plattformer for bærekraftig forretningspraksis.

Bærekraft 17 er et innovativt og spennende pilotprosjekt i regi av Etisk handel Norge og medlemmer i offentlig sektor. Det skal gi bærekraftige og effektive anskaffelsespraksiser av høy kvalitet, som fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter i risikoanskaffelser. Les mer om prosjektet her.

Samarbeid med lokale bønder, industriorganisasjoner og fagforeninger om å bedre miljø- og arbeidsforhold i leverandørkjeder på merino og mohair fra Sør-Afrika. Støttet av Norad. Les mer om prosjektet her.