Kontakt oss

Hvor bærekraftig er din bedrfit?

Navn E-post
1. 
Er din bedrift opptatt av bærekraft?

2. 
Har din arbeidsplass kartlagt sine klimautslipp?

3. 
Har din arbeidsplass gjort noe for å redusere klimautslippene fra egen virksomhet?

4. 
Gjør din arbeidsplass noe for å redusere klimautslipp i sine leverandørkjeder?

5. 
Har din bedrift definert hvilke bærekraftsmål som er viktigst å jobbe med?

6. 
Har din bedrift laget en oversikt over risikoområder i sine leverandørkjeder?

7. 
Jobber din bedrift arktivt med å ivareta arbeidstaker- og menneskerettigheter i egne leverandørkjeder?

8. 
Jobber dere kontinuerlig for å redusere miljø- og helsebelastningen av bedrfitens virksomhet?

9. 
Rapporterer dere regelmessig og offentlig på deres bærekraftsarbeid med anerkjente verktøy?

10. 
Foretar din bedrift aktsomhetsvurderinger?

11. 
Er din bedrift forberedet på å oppfylle den nye åpenhetsloven som trer i kraft 2022?

12. 
Har virksomheten en offentlig startegi eller ambisjon for bærekraft?