Kontakt oss

Heidi Furustøl

Heidi Furustøl er daglig leder og ivaretar den daglige virksomheten i henhold til Etisk handel Norges formål og strategi. Heidi har også en egen medlemsportefølje bestående av bedrifter, sivilsamfunnsorganisasjoner og fagbevegelsen. Videre er hun ansvarlig for strategiske partnerskap og hun er myndighetskontakt og talsperson på vegne av Etisk handel Norge. Heidi har lang ledererfaring fra […]

Ole Henning Sommerfelt

Ole Henning Sommerfelt er seniorrågiver i Etisk handel Norge hvor han begynte i 2007.  Han har en master i fredsstudier fra Universitetet i Tromsø og er tidligere utdannet som sivilingeniør ved University of Surrey. Sommerfelt har lang erfaring i fra næringslivet innen dagligvare og legemiddelproduksjon, i tillegg til arbeid  i frivillig sektor, blant annet for […]

Simen Høy Dypvik

Simen Høy Dypvik er seniorrådgiver i Etisk handel Norge. Simen har en portefølje på ca. 25 medlemsbedrifter som han veileder i arbeidet med aktsomhetsvurderinger. De fleste av disse er leverandører til dagligvarebransjen og/eller leverandører til offentlig sektor. Simen holder kurs i aktsomhetsvurderinger, og er også prosjektleder for Etisk handel Norges forbedringsprosjekt i cashewnøtt-sektoren i Elfenbenskysten. […]