Kontakt oss

Silje Bøe

Prosjektmedarbeider

400 16 212

Silje@etiskhandel.no

Silje studerer administrasjon og ledelse ved Oslo Met. Hun var praktikant hos oss våren 2019 og jobber deltid med administrative oppgaver ved siden av studiene.