Kontakt oss

Ole Henning Sommerfelt

Ole Henning Sommerfelt er seniorrågiver i Etisk handel Norge hvor han begynte i 2007.  Han har en master i fredsstudier fra Universitetet i Tromsø og er tidligere utdannet som sivilingeniør ved University of Surrey. Sommerfelt har lang erfaring i fra næringslivet innen dagligvare og legemiddelproduksjon, i tillegg til arbeid  i frivillig sektor, blant annet for  Amnesty Norge. Som seniorrådgiver har han hovedansvar for dagligvaresektoren, leder aktsomhetsprosjekter i leverandørkjeden og følger opp en portefølje av medlemmer.