Login

Margrete Eilertsen

Margrete Eilertsen er seniorrådgiver i Etisk handel Norge hvor hun begynte i august 2021. Hun har tidligere jobbet som Senior ESG analytiker i Nordea hvor hun arbeidet med en rekke forskjellige bransjer, men med hovedfokus på shipping og sjømat. I Etisk handel Norge har Margrete hovedansvar for leverandører til offentlig sektor og følger opp en medlemsportefølje hovedsakelig bestående av bedrifter. Margrete har en master i Business & Development Studies fra Copenhagen Business School, med blant annet fordypning i UN Global Compact´s Local Networks and the Business for Peace initiative.