Login

Åpenhetsloven blir en game-changer for norsk næringsliv.

Er din bedrift klar til 1. juli når loven trer i kraft?

Kontakt oss for å få mer informasjon om hva din bedrift må gjøre for å bli klar til åpenhetsloven

etiskhandel_logo_sosiale_medier (Tilpasset)

Hva er åpenhetsloven?

Åpenhetsloven ble vedtatt i Stortinget i juni 2021.  Loven vil pålegge store og mellomstore bedrifter en informasjonsplikt til å fortelle hvor og på hvilken måte ens varer er produsert. Loven pålegger din bedrift også å utføre det som kalles aktsomhetsvurderinger, som skal hjelpe din virksomhet til å få oversikt over dine leverandørkjeder.

Hvorfor åpenhetsloven er viktig for deg

Formålet med den nye åpenhetsloven er at norske selskaper skal få bedre oversikt over risikoen for brudd på menneskerettigheter i sine leverandørkjeder og fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Gratis presentasjon for din bedrift

Vi opplever stor interesse fra våre medlemmer og andre selskaper som lurer på hva åpenhetsloven vil bety for dem. Vi har over 20 års erfaring med å veilede bedrifter i spørsmål om leverandørkjeder og bærekraft, og vil gjerne bistå enda flere.

Lær mer om hvordan din bedrift kan forberedes på åpenhetsloven. Ta kontakt med oss.