Stine Foss er seniorrådgiver i Etisk handel Norge og har erfaring med å jobbe med bærekraft i næringslivet og offentlig sektor fra de siste ti årene. Foss er utdannet samfunnsviter og har en Master in Communication fra Göteborgs Universitet, i tillegg har hun etterutdanning med Postgraduate Certificate in Sustainable Value Chains fra University of Cambridge. Fosser prosjektleder og koordinerer oppfølging av medlemmer, bedrifter, offentlige oppdragsgiver og organisasjoner, og har selv en portefølje av medlemmer. Foss ivaretar også strategiske partnerskap og samarbeid for bærekraft og ansvar i næringslivet og offentlig sektor.