Magne har vært i Etisk handel Norge siden 2007. Han er fagansvarlig for etiske krav i offentlige innkjøp, og en av landets fremste eksperter på feltet. Magne har en mastergrad i samfunnsgeografi, og har også studert økonomi, internasjonal markedsføring og russisk.