Linn kom til Etisk handel Norge høsten 2018 fra FLEX, en London-basert NGO som arbeider med forebygging av menneskehandel. Hun har tidligere arbeidet med kompetansebygging og etisk handel i BBC Worldwide. Linn har en mastergrad i migrasjonsstudier fra UCL i London.