Ane kom til Etisk handel Norge i januar 2018. Hun har jobbet som kontorsjef ved Bjørknes privatskole, og er utdannet innen regnskap og revisjon ved HiHM.