Et medlemskap i Etisk handel Norge skal sette medlemmene i stand til å møte utfordringer i leverandørkjeden knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljø.

Alle medlemmer rapporterer åpent om status og fremdrift i arbeidet i en årlig rapport til Etisk handel Norge.

 

Et medlemskapet i Etisk handel Norge:

 • gir ansvarlige i virksomheten trygghet og mulighet til å ta gode og ressursvennlige valg.
 • forbereder din bedrift på kravene i åpenhetsloven som kommer i 2022. 
 
 • gir et tydelig og troverdig signal på virksomhetens verdier.
 
 • gir virksomheten mulighet til å bedre møte forventninger og krav fra myndigheter, kunder, media, eiere, ansatte m.fl.
 
 • gir mulighet til å lære av de beste.
 

Som medlem:

 • blir du en del av Norges sterkeste fagmiljø og største nettverk for bærekraftig leverandørkjedestyring.
 
 • får du tilgang til bransjespesifikke og tematiske nettverk nasjonalt og internasjonalt.
 
 • får du egen dedikert rådgiver – med konstruktiv støtte og sparring på arbeidet.
 
 • får du konkret hjelp og ressurser til helhetlig implementering av bærekraftig leverandørkjedestyring.
 
 • får du tilgang til et sett av indikatorer (KPI’er) for å vurdere arbeidet i tillegg til benchmark mot IEHs anbefalinger og andre medlemmer
 • får du tilgang til samarbeidsprosjekter og lokal ekspertise i sentrale sourcingmarkeder.
 
 • får du tilgang til kompetanseheving gjennom faglig ledende kurs, workshops og nettverksmøter.
 

Ta kontakt med Espen Utaker for en uformell prat

47 46 87 08