Verden står overfor store utfordringer. Gjennom bærekraftig foretningspraksis bidrar virksomheter til at handel lønner seg for mennesker, samfunn og miljø.