Meld deg på gratis frokostseminar

Må vi slutte å handle med India? Nest etter Kina, sourcer våre medlemmer mest fra India, utenfor EU. Her er det høy risiko for å krenke menneskerettighetene. Lær mer om å handle med India på en ansvarlig måte ved å melde deg på vårt frokostseminar

Frokostseminar med Etisk handel Norge

Utviklingen i India vil i stor grad påvirke hvorvidt verden når de globale bærekraftsmålene og klimamålene, men kastediskriminering er utbredt. Å handle med India uten å utnytte dalit-arbeidernes stilling er svært vanskelig. Meld deg på for faglig påfyll!

Seminaret er gratis for både medlemmer og ikke-medlemmer i Etisk handel Norge. På grunn av servering må vi be om bindende påmelding.

Påmeldingsfrist onsdag 23.november

Møt seminarets talere

Guro Almås

Seniorrådgiver i Mellomkirkelig råd og internasjonal avdeling, og kontaktperson for det norske dalitnetverket

Heidi Furustøl

Daglig leder i Etisk handel Norge - Jobber systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder og etisk handel.

Guro Samuelsen

Postdoktor på det NFR-finansierte prosjektet MYTHOPOLITICS (The Lifetimes of Powerful Stories: Mythopolitics in South Asia.

Anne Ollestad

Tidligere ambassadør i India, nå diplomat med ansvar for den norske India-strategien i Utenriksdepartementet.

Hvordan kan vi gjøre en forskjell?

Med utgangspunkt i verdens bærekraftsmål og det grønne skiftet, vil Norge styrke det bilaterale samarbeidet med India og fremme norsk næringsliv i India. Men hvordan skal næringslivet samtidig respektere grunnleggende menneskerettigheter, spesielt for de aller mest sårbare og som er nederst på rangstigen i kastesystemet – dalitene?

I 2022 har presset mot sivilsamfunn og menneskerettighetsforkjempere fortsatt i India, og det er innført streng lovgivning mot utenlandsk støtte til NGO-er. Den autoritære utviklingen rammer spesielt dalit-organisasjoner hardt. Bli med på frokostseminar for å lære mer! 

Meld deg på seminaret

Start dagen med et spennende og lærerikt seminar med Etisk handel Norge om hvordan vi kan skape bedre og bærekraftige leverandørkjeder

Hvis du ønsker å vite mer om Etisk handel Norge kan du se mer informasjon på våre nettsider. etiskhandel.no