Etisk handel-konferansen 2022

Menneskerettigheter i det grønne skiftet

Etisk handel-konferansen 2022 arrangeres 28. april på Mesh Youngstorget ved Møllergata 6/8. Hovedtemaet er «Det røde i det grønne skiftet!» , men også utfordringer i handelen med Kina og hvordan bedrifter kan rigge seg for både åpenhetsloven og til å redusere sine klimautslipp. Fra kl. 11 er det lunsj* og mingling, før programmet begynner kl 12.  Fra klokken 16.00 er det årsmøte for medlemmer, med egen påmelding her.   

Påmeldingen for halvdagskonferansen er nå stengt. 

Kristian Bjune Sveen har vært langrennstrener i Kina i 5 år og trente løpere i det kinesiske landslaget fram til OL. Mottoet var fra "Zero til Hero", fra å lære kinesiske løpere fra å gå på ski, til å kjempe om topp-plasseringer i OL. Kristian er den nordmannen som har bodd lengst i Xinjiang-provinsen og har inngående kjennskap til den kinesiske kulturen.
Thina Margrethe Saltvedt jobber som Sjefanalytiker i avdelingen for Bærekraftig Finans, leder den regjerings-oppnevnte ekspertgruppen for klimavennlige investeringer og er styremedlem i miljøorganisasjonen ZERO. Før dette jobbet hun i tolv år som sjefanalytiker for makro/olje i Nordea Markets. Thina har en Doctor of Philosophy (Ph.D) grad i Economics fra University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Storbritannia.
Johanne Kjuus har vært leder for Bærekraft i Orkla Foods Norge siden august 2017. Hun har tidligere erfaring fra Hovedorganisasjonen Virke og forskningsinstituttet NIBIO, og har hele sin yrkeskarriere jobbet med problemstillinger knyttet til mat og landbruk og bærekraftige matsystemer.
Bente Øverli er jurist og leder av tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet. Bente har lederansvaret for tilsynsavdelingen som i dag har fem seksjonssjefer som deler fagansvaret for ulike markeder og problemstillinger, eksempelvis markedsføring og vilkår som følge av digitalisering og tilsyn med klima og miljøpåstander. Tilsynet med åpenhetsloven ligger i en av disse seksjonene.
Sofie Nordstrom er en av grunnleggerne av Quizrr, en uavhengig digital læringsplattform med fokus på bærekraft og målbarhet. Quizrr ble etablert i 2013, og jobber med selskaper og organisasjoner for å påvirke sosiale forhold i virksomhetene selv og deres forretningsforbindelser. Sofie har 20 års erfaring fra arbeid med bedrifters samfunnsansvar og aktsomhetsvurderinger for menneskerettigheter, og har jobbet tett med selskaper, organisasjoner og leverandørkjeder for å pushe ESG-agendaen.
Gina Wang er opprinnelig fra Beijing, Kina, og har jobbet som sustainability programme manager med leverandørfokus hos Quizrr de siste 5 årene. Hun er ekspert på multi-kulturell kommunikasjon, forretningsutvikling og digital læring, og har hjulpet selskaper i en rekke sektorer i Asia med å implementere Quizzrs løsninger i sine leverandørkjeder.
Marthe Kielland Røssaak er rådgiver i Etisk handel Norge. Hun har juridisk bakgrunn, med en dobbel bachelorgrad i juss og politikk fra England og en mastergrad i folkerett fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet med menneskerettigheter ved Norges faste delegasjon til FN i Genève og hos et advokatfirma i London. Marthe sitter også i den internasjonale juristkommisjonens fagutvalg for næringslivets menneskerettighetsansvar.
Maria Hammer Hardie jobber som fagsjef bærekraftig leverandørkjede i Unil. Maria har i sin stilling blant annet jobbet med implementeringen av rammeverk for aktsomhetsvurderinger i Unil og har solid kunnskap innenfor bærekraftig utvikling, bærekraftig forretningsutvikling, miljø og menneskerettigheter.
Heidi Furustøl er daglig leder i Etisk handel Norge. Heidi har lang ledererfaring fra frivillig sektor, erfaring fra internasjonale organisasjoner, justisdepartementet og utlendingsdirektoratet. Hun er utdannet statsviter med mastergrad fra London School of Economics. Hun var medlem av det regjeringsoppnevnte Etikkinformasjonsutvalget som skrev lovforslaget til åpenhetsloven
Ingvill Størksen er direktør for politikk og myndighetskontakt i Coop Norge. Hun er også styreleder i Etisk handel Norge. I sju år var hun direktør for dagligvare i Virke. Ingvill er konferansens konfransier.
Ida Kristine Moe er kommunikasjonssjef i Stormberg. Stormberg har i mange år handlet fra fabrikker i Kina, og har erfart både utfordringer, men også hvordan kulturelle koder kan knekkes og handelen med Kina kan gjøres på en god måte.
Dag Strømsnes er Divisjonsdirektør i divisjon for offentlige anskaffelser, DFØ siden 2008. Avdelingen dekker alle typer anskaffelser, som for eksempel varer, tjenester, IT, militærutstyr, bygg-og anlegg og infrastruktur, og har som mål å bedre kvaliteten på offentlige anskaffelser i Norge. Avdelingen har 70 ansatte. Dag er også styreleder i OECDs Working Party of the leading public procurement practitioners Board. Før han ble divisjonsdirektør, var han direktør I PwC. Han jobbet som konsulent innenfor anskaffelser i 8 år.
Jan Knoph er administrerende direktør i OneMed AS. Tidligere også adm. direktør i OneMed Finland OY og OneMed Danmark A/S. Knoph er spesielt opptatt av bærekraft, sirkulærøkonomi og etisk handel.