Etisk handel Norge

Aktsomhetsvurderinger modul 1– Forankring

icon calendar 09.09.20 icon separator 09.09.2020 icon clock12.00 icon separator 14.00 icon calendarDigitalt kurs

Hvordan forankre arbeidet med etisk handel og bærekraft i egen virksomhet? Hvem internt bør involveres? Og hvordan få formidlet til leverandører at dette er viktig?

Målgruppe:

Bedrifter og offentlige virksomheter. Kurset er rettet mot de som har ansvar for oppfølging av bærekraft/etisk handel, men er også relevant for de som er direkte involvert i virksomhetens arbeid med bærekraft/etisk handel og oppfølging av leverandørkjeden.

 

Innhold og læringsmål:

Aktsomhetsvurderinger er en systematisk tilnærming til risikostyring som hjelper bedrifter å kartlegge, håndtere og gjøre rede for risiko for, eller faktiske, negative konsekvenser for mennesker, samfunn eller miljø knyttet til egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Grunnlaget for godt arbeid med aktsomhetsvurderinger ligger i god forankring internt, og i leverandørkjeden. På dette korte kurset får du en innføring i internasjonale og nasjonale forventninger til bedrifters arbeid med aktsomhetsvurderinger, konkrete tips og råd for hvordan du kan gå fram for å forankre dette arbeidet i din virksomhet og praktisk eksempel fra medlemmer av Etisk handel Norge som jobber godt på dette området.

Innholdet er tilpasset virksomheter av ulik størrelse, og om virksomheten er i direkte eller indirekte kontakt med produsenter.

Dette kurset er en del av en kursrekke på fem. Mellom kursdatoene blir det satt opp grupper etter bransjetilhørighet som får oppfølging fra Etisk handel Norges rådgivere for å kunne implementere kursinnholdet i egen virksomhet og egne systemer for risikohåndtering (kun for medlemmer).

Forkunnskaper:

Du bør ha deltatt på Grunnkurs i bærekraftig leverandørkjedestyring, eller tilsvarende.

Forberedelse og gjennomføring:

Gå gjennom egne strategier og rapporter på samfunnsansvar/bærekraft/etisk handel.

Kursavgift og vilkår for påmelding:

Medlemmer 250 kr, ikke-medlemmer 1500kr.

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.