Login

Fire tips til hvordan du integrerer dyrevelferd i bærekraftsarbeidet

Har bedriften din integrert dyrevelferdshensyn i sitt arbeid for økt bærekraft? Sikring av dyrs velferd øker mulighetene for å nå bærekraftsmål. Det er i tråd med FNs råd, og vil også imøtekomme folks forventninger til bærekraftsstrategier.   Stadig flere engasjerer seg i dyrevelferd, viser tall for Norge og EU. Det er økende forventninger om at bedrifter inkluderer dyrevelferd […]

Seks steg til bærekraftig bedrift

Hva vil det egentlig si å være en bærekraftig bedrift? Og når kan en bedrift kalle seg helt bærekraftig? Sannsynligvis aldri. Bærekraftarbeidet er en kontinuerlig prosess som du aldri blir ferdig med. Men du kan bli god på det. Her følger noen tips og triks som du kan ta med deg inn i din bedrift […]

Vil «netto-0»-utslipp gjøre at vi når klimamålene?

Stadig flere land og bedrifter setter seg mål om netto nullutslipp for å bidra til å nå Paris-avtalens mål om å unngå global oppvarming på mer enn 1.5 grader. Men hva betyr egentlig netto-nullustlipp? Og kan man nå klimamålene med netto-null i utslipp?     Mellom begrepene «null-utslipp» og «netto-null-utslipp» kan det skjule seg atskillige tonn med klimautslipp. […]