Her finner du nyhetsartikler

Velkommen til årsmøte 29.4.

 Saksdokumenter Etisk handel Norges årsmøte 2021  Det vises til tidligere utsendt innkalling til Etisk handel Norges årsmøte 2021. Årsmøte avholdes digital torsdag 29. april. Kl

Les mer »

Pris velges foran etisk handel

– Til tross for at bærekraft og etisk handel kan stå høyt på dagsordenen til byggherren, så blir det fort nedprioritert når naturstein kjøpes. Ofte

Les mer »