9F376FE2-94E0-4747-B586-4908C9CDCAEB_1_105_c

Bli med oss til Arendalsuka

Under Arendalsuka har Etisk handel Norge fem ulike arrangementer. Her er det noe for enhver smak for de som er opptatt av bærekraftig handel, menneskerettigheter, åpenhetsloven og klima-utfordringene. Les mer og merk deg arrangementene du vil delta på. På våre arrangementer møter politikere, samarbeidspartnere og medlemmer til samtaler og debatt.

Vi ses i Arendal.

14. august kl. 14.30-15.30: Når klesindustrien drukner – klimarisiko i produksjonsland

Fysiske klimaendringer står i kø i sentrale produksjonsland som India, Pakistan og Bangladesh. Bangladesh er et av verdens største eksportører av klær og sysselsetter om lag 4,5 millioner arbeidere. Samtidig er Bangladesh et av de landene i verden som vil rammes hardest av fysiske klimaendringer, som oversvømmelser, sykloner, tørke og jordskjelv.

I dette arrangementet belyser vi hvordan klesprodusenter kan arbeide systematisk for å forstå, redusere og håndtere klimarisiko- og hvordan kan man involvere arbeiderne i prosessen.  Hva kan og bør norsk næringsliv gjøre for å begrense negativ påvirkning på klima og miljø i sine produksjonsprosesser?

Les mer om arrangementet her. 

15. august kl. 9-10: Er sertifisering eneste vei til bærekraftig handel?

Som forbruker eller innkjøper vil vi ha enkle løsninger for å gjøre mest mulig bærekraftige valg. I Norge har vi fått den nye åpenhetsloven og det er ofte et stort fokus på sertifiseringer som en minimumsløsning. Kjøper du sertifiserte produkter har du handlet bærekraftig, tenker mange. Men er det så enkelt? Hvordan kan etisk bevisste forbrukere vite at de tar de rette bærekraftige kjøpsvalgene? Hva bør vi i praksis gjøre for å sikre at hele verdikjeden, inkludert fattige småprodusenter, får anstendige arbeidsforhold?

Les mer om arrangementet her.

15. august kl. 12.30-14,00: Et år med åpenhetsloven: Hva har vi lært og hva er god praksis?

Siden åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 har opp mot 9000 norske virksomheter blitt lovpålagt å ta større ansvar for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sine leverandørkjeder. Hva har vi lært igjennom dette året? Lykkes norsk næringsliv med å ta dette ansvaret og blir forholdene bedre i leverandørkjeden? På dette seminaret vil virksomheter vise frem god praksis på åpenhetsloven. Vi vil også høre fra andre aktører som Forbrukertilsynet, sivilsamfunn, fagbevegelse, bransjeforeninger og rådgiverbransjen om hva vi har oppnådd så langt, og hva som er veien videre.

Les mer om arrangementet her.

16. august kl. 14.00 – 15.00: Lavthengende kjøtt og høythengende frukter: Hvordan skal dagligvarebransjen nå sine klimamål?  

Denne debatten har to temaer:

1.     Etter et år med åpenhetsloven ønsker vi å ta tempen hos de tre største aktørene i norsk dagligvare; hvordan jobber de med å sikre arbeiderne i egne leverandørkjeder og hvordan utfører de sitt ansvar i praksis? Hvordan har åpenhetsloven påvirket det arbeidet de gjør?

2.     Det er kommet nye kostholdsråd for 2023 og det anbefales å halvere kjøttinntaket til nordmenn, til 350 gram rødt kjøtt per uke. Sommeren er høysesong for grilling i norske hjem; hvilket ansvar har norske dagligvarekjeder når de sjonglerer helsemessige råd og internasjonale- og nasjonale bærekraftsforpliktelser?

Vi spør de tre største norske dagligvareaktørene om hvordan de jobber med risiko, inklusiv klimarisiko og ansvar i leverandørkjeden, nå ett år etter at åpenhetsloven trådte i kraft.

Les mer om arrangementet her.

16. august kl, 15.30 – 17.00: Åpenhetsloven – må vi slutte å handle med Kina?

Den nye åpenhetsloven pålegger norske virksomheter å håndtere vesentlig risiko og faktiske brudd på menneskerettighetene. For mange betyr handel med Kina høyrisiko for å bidra til eller være forbundet med tvangsarbeid. Det er veldokumentert at kinesiske myndigheter bruker uigurer og andre minoriteter i tvangsarbeid for produksjon av blant annet solceller, elektronikk og bomull. Hvordan håndterer vi risikoen for tvangsarbeid? Hva er politikernes ansvar og hva er næringslivets ansvar? Må vi slutte å handle med Kina?

Les mer om arrangementer her. 

 

Heidi Furustøl under Arendalsuka 2021
Velkommen til våre arrangementer på Arendalsuka. Her er det daglig leder i Etisk handel Norge som holder engasjementet oppe under ett av våre arrangementer.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel