Prosjekt

Samarbeid om bærekraftige anskaffelser

Bærekraft 17 er et innovativt og spennende pilotprosjekt i regi av Etisk handel Norge og medlemmer i offentlig sektor. Det skal gi bærekraftige og effektive anskaffelsespraksiser av høy kvalitet, som fremmer respekt for grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i risikoanskaffelser.

Tekst Magne Paulsrud

Publisert 21.02.2020

Bærekraft 17 har stort potensial. Veldig stort. Smart organisering i kategoriteam og deling av informasjon vil gi bedre utnyttelse av ressurser. Bærekraft 17 skal videre bidra til harmonisering av krav, verktøy og prosesser. Dette vil gi langt større forutsigbarhet for leverandører – og likebehandling. Kategoriteamene vil bli «eksperter» i sine kategorier og gjennomføre kontraktsoppfølging av høy kvalitet. Det øker sannsynligheten for reell effekt på sårbare arbeidere i leverandørkjeden.

I Bærekraft 17 er det (per februar 2020) fire kategoriteam: «mat og drikke», «bygg og anlegg», «medisinsk utstyr og forbruksmateriell» og «tekstil». En femte kategori er under etablering. Et team består av fire – seks oppdragsgivere. Oversikt over kategoriteamene finner du her:

Bærekraft har en styringsgruppe, som treffer overordne beslutninger. Etisk handel Norge er prosjektleder og inngår i styringsgruppen.

I pilotfasen (2019 – 2020) er Bærekraft 17 avgrenset til å omhandle arbeidstaker- og menneskerettigheter i leverandørkjeden. Andre tema som sosial dumping, anti-korrupsjon, dyrevelferd, miljø, osv. vil vurderes når pilotprosjektet skal evalueres.

Bærekraft 17 hadde ikke vært mulig uten våre fremragende medlemmer. Ikke-medlemmer er også velkommen.

Her kan du lese aktuelle saker om prosjektet

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel Bli medlem