Etisk handel Norge

Forum: Transport i leverandørkjeden

icon calendar 27.05.2020 icon clock13.00 icon separator 15.00 icon calendarGotomeeting, deltakere mottar link i forkant
Event image
  • ikon ticket Medlemmer: gratis, Ikke-medlemmer: kr 500.-
Meld på

OBS: Vi kjører forumet som webinar via Gotomeeting. Påmeldte deltagere mottar link til møtet i forkant.

 

Negativ påvirkning på mennesker og miljø forekommer ofte i tilknytning til transport av varer. Dårlige arbeidsforhold i transportsektoren og høye utslipp av klimagasser er noen av risikoene som kan være viktige å kartlegge og å håndtere gjennom aktsomhetsvurdering. I dette forumet setter vi fokus på transportrelatert risiko og gir medlemmene kunnskap om viktige indikatorer for negativ påvirkning i leverandørkjeden. 

Programmet er under utarbeidelse.

Målgruppe

CSR- og etisk handelsansvarlige, ansvarlige for sourcing, innkjøp og/eller leverandørkjedeoppfølging, innkjøpere, og andre stillingsfunksjoner involvert i etisk handel arbeidet.

Kursavgift og vilkår for påmelding

Gratis for medlemmer/ 500 kr for ikke-medlemmer

Kursholder

Linn Aakvik, rådgiver

Simen Høy Dypvik, rådgiver

Påmelding

Faktura sendes til