UTSATT, NY DATO KOMMER! Workshop - Risikokartlegging og håndtering - Etisk Handel
Internt kurs

UTSATT, NY DATO KOMMER! Workshop – Risikokartlegging og håndtering

icon calendar 22.04.20 icon separator 10.06.2020 icon clock09.00 icon separator 15.30 icon calendarEtisk handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo
Event image
  • ikon ticket Medlem: kr 2000.-
  • ikon ticket Ikke medlem: kr 12000.-
Meld på

Har du som leder sikret din virksomhet mot unødig risiko? Eller har du behov for intern aksept og forståelse for hvilke risiko virksomheten løper? Hvilke røde flagg bør dere være oppmerksomme på i sourcingen? Workshopserie i to deler som setter deg i stand til å gjøre kartlegge og håndtere risiko (gjøre aktsomhetsvurderinger) på menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Denne workshopen hjelper deg med å levere på nasjonale og internasjonale krav og forventninger til ansvarlig leverandørkjedestyring. 

 

Workshopene bygger på hverandre, og det forventes at deltakerne er med på begge. Dersom virksomheten har flere ansatte som er involvert i etisk handel arbeidet anbefales det at disse deltar sammen. Mellom hver workshop skal deltakerne gjøre selvstendig arbeid med risikokartlegging for egen virksomhet, med bistand fra Etisk handel Norges rådgivere.

Målgruppe

CSR- og etisk handelsansvarlige, ansvarlige for sourcing, innkjøp og/eller leverandørkjedeoppfølging, innkjøpere, og andre stillingsfunksjoner involvert i etisk handel arbeidet.

Kursinnhold og læringsmål

  • Forstå sammenhengen mellom risiko for brudd på CoC og risiko for egen virksomhet
  • Kjenne til og kunne anvende kilder og metoder for kartlegging av risiko på land/bransje.
  • Kunne vurdere risiko og prioritere videre kartleggingsarbeid i leverandørkjeden
  • Kjenne til og kunne anvende metoder og verktøy for kartlegging av risiko hos leverandører (produsent og mellomledd)
  • Kunne analysere risiko og årsaker til brudd på CoC
  • Kjenne til viktige strategier for forbedringsarbeid
  • Utvikle og iverksette forbedringsstrategi for egen virksomhet

Forkunnskaper/krav til deltakelse

Deltakere skal ha gjennomført Etisk handel Norges innføringskurs i etisk handel eller lignende. Virksomheten skal ha vedtatt og formidlet sine etiske retningslinjer til alle 1.ledds leverandører. Deltakere bør ha oversikt over bedriftens virksomhet i Norge og utlandet, herunder kartlagt hvor (land og område) virksomhetens leverandører befinner seg i. Deltakere må også ha satt seg godt inn i informasjon om de ulike delene av CoC på Etisk handel Norges nettsider.

Varighet

2 dager med ca 2 måneders mellomrom. Kurset holdes 2 ganger per år.

Kursavgift og vilkår for påmelding

Kr 2000 per person (for medlemmer). 12000 (ikke medlemmer). Avgiften inkluderer kursmateriell og servering, samt rådgivining mellom workshopene fra rådgiver i Etisk handel Norge. Eventuell overnatting må bestilles og betales av hver enkelt deltaker. Påmeldingen er bindende. Etisk handel Norge tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte, i så fall gis beskjed senest 10 dager før. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Tidligere deltakere om kurset

Viktig kurs for å få en bedre oversikt på problemstillingen i de landene vi opererer i.

Nyttig og effektivt kurs – veldig bra å få hjelp til å prioritere!

Kjempenyttig å komme sammen med andre å diskutere felles problemstillinger!

Kursholder

Reidun Blehr Lånkan

Reidun Blehr Lånkan

Seniorrådgiver