Webinar

Webinar – gjennomgang ny rapporteringsmal

icon calendar 03.12.19 icon separator 03.12.2019 icon clock12.30 icon separator 14.00 icon calendarEtisk handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo
Event image
  • ikon ticket Kun for medlemmer: kr 0.-
Meld på

Etisk handel Norge er nå klare med en ny mal for årsrapportering for bedrifter. Flere og flere næringslivsaktører vil ta sitt ansvar og jobbe for en mer bærekraftig forretningspraksis og bidra til en positiv utvikling, også for mennesker, samfunn og miljø. Denne rapporteringen skal fortelle om fremdriften i etisk handel arbeidet, og om tiltakene virksomheten gjør fungerer slik de er tenkt. Malen er i tråd med internasjonale forventninger og krav, og hjelper deg med å levere på krav og forventninger fra kunder, offentlige oppdragsgivere, myndigheter, sivilsamfunn, investorer, eiere og ansatte. Vi vil takke alle som har bidratt med gode innspill og kommentarer i utarbeidelsen!

På dette webinaret vil vi gå gjennom den nye rapporteringsmalen og svare på spørsmål knyttet til årsrapporteringen. Webinaret vil bli tatt opp.

Ved rapportering for 2019 vil bedrifter rapportere i ny web-basert mal. Medlemmer har fått tilsendt rapporteringsmalen på mail, ta kontakt om du har behov for å få den oversendt på nytt.

Organisasjonsmedlemmer og offentlige oppdragsgivere vil rapportere i gammel mal for 2019.

Kursholder

Stine Foss

Seniorrådgiver