Digdir

Velkommen til webinar om samfunnsansvarlige offentlige anskaffelser 26. mai kl. 10:00-11:00

icon calendar 26.05.2020 icon clock10.00 icon separator 11.00 icon calendarWebinar. Info blir sendt til påmeldte i forkant av arrangementet.
Event image

For påmelding send en epost til jenny.ahlstrom@digdir.no. 

NB! IKKE BRUK MELD PÅ-KNAPPEN OPPE TIL HØYRE, ELLER PÅMELDINGSSKJEMAET UNDER INFORMASJONEN. BRUK KUN EPOSTEN OVER FOR PÅMELDING. 

Arrangementet foregår som webinar.

Hvordan kan du som offentlig innkjøpere gjennomføre kontraktsoppfølging av etiske kontraktsvilkår? Magne Paulsrud fra Etisk Handel Norge og Siri Engesæth fra Factlines forteller om forskjellige måter kontraktsoppfølging kan gjennomføres. Du får også med deg det juridiske perspektivet av å bruke merkeordninger for å fremme bærekraft og samfunnsansvar gjennom offentlige anskaffelser fra Ingrid Bjerke Kolderup som er jurist i Avdeling for offentlige anskaffelser.

Agenda:

10:00:10.05

Velkommen /v Jenny Ählström, Digdir.

10:05 – 10:20

Etisk Handel Norge forteller om fordelene med felles kontraktsoppfølging og presenterer et nytt samarbeidsprosjekt-Bærekraft 17./v Magne Paulsrud, seniorrådgiver Etisk Handel Norge. https://etiskhandel.no/

10:20 – 10:35

Ivaretakelse av menneskerettigheter i globale leverandørkjeder – Erfaringer fra etterlevelse av kontraktsvilkår: Hvilke er de vanligste avvikene og hvilken type dokumentasjon bør etterspørres når leverandører lukker avvik? /v Siri Engesæth, daglig leder, Factlines. https://www.factlines.com/?lang=no

10:35– 10:50

Et juridisk perspektiv: Hvordan merkeordninger kan brukes i samfunnsansvarlige offentlige anskaffelser av merkeordninger. /v Ingrid Bjerke Kolderup, seniorrådgiver, Digdir.

10:50 – 11:00

Spørsmål og veien videre

For bakgrunnsinformasjon:

-Anbefalte kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden:

https://www.anskaffelser.no/verktoy/kontrakter-og-avtaler/kontraktsvilkar-ivaretakelse-av-grunnleggende-menneskerettigheter-i-leverandorkjeden

-Høyrisikolisten med produktkategorier der systematiske brudd på grunnleggende menneskerettigheter er dokumentert:

https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/sosialt-ansvar/laer-om-hoyrisikoprodukter

-Generell informasjon om offentlige anskaffelser og menneskerettigheter finner du her:

https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/sosialt-ansvar

Vel møtt!

—–

Kursholder

Magne Paulsrud fra Etisk Handel Norge. Siri Engesæth fra Factlines. Ingrid Bjerke Kolderup

Jenny Ählström, Digdir.

Påmelding

Faktura sendes til