Virke og Etisk handel Norge

Trenger Norge en lov om ansvarlig næringsliv?

icon calendar 03.12.19 icon separator 03.12.2019 icon clock08.15 icon separator 10.00 icon calendarHovedorganisasjonen Virke, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo
Event image

Etikkinformasjonsutvalget foreslår en lov som skal bidra til mere åpenhet og innsyn i virksomheters globale leverandørkjeder, både i og utenfor Norge. Men vil en slik lov bidra til bedre vern av grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i leverandørkjeden?

Flere land har nå vedtatt lover knyttet til menneskerettigheter og næringsliv slik som Modern Slavery Act (Storbritannia), Duty of Vigilance (Frankrike), Modern Slavery Bill (Australia) og Dutch Child Labour Law Due Diligence. Og andre land, blant annet Sveits, Finland og Canada, vurderer også tilsvarende lover.

Samtidig bruker stadig flere virksomheter, både i privat og offentlig sektor, det internasjonale rammeverket for ansvarlig næringsliv som bygger på konsensus i FN og OECD. Men er frivillighet nok?  Nei, mener Etikkinformasjonsutvalget.

Agenda:

  • 08.00-08-15 Servering av enkel frokost
  • 08.15-08.25 Velkommen ved Heidi Furustøl, daglig leder i Etisk handel Norge og Camilla Skjelsbæk Gramstad, bærekraftsansvarlig i Virke
  • 08.25-08.45 Innledning ved Ola Mestad, utvalgsleder og professor i juss ved universitetet i Oslo
  • 08.45-09.15 Panelsamtale ved Etikkinformasjonsutvalgets medlemmer: Jon Vea (NHO), Gro Granden (LO), Camilla Skjelsbæk Gramstad (Virke), Bente Øverli (Forbrukertilsynet) og Heidi Furustøl (Etisk handel Norge)
  • 09.15-09.50 Spørsmål fra salen til panelet
  • 09.50.10.00 Avslutning

Gratis men bindende påmelding. Begrenset antall plasser.

Kursholder