Standard Norge

Standard Morgen: Grønn handel og sirkulær økonomi

icon calendar 11.12.19 icon separator 11.12.2019 icon clock08.30 icon separator 10.30 icon calendarSentralen, Øvre Slottsgate 3 (Oslo sentrum) 
Event image

Forbrukerne stiller stadig større krav om bærekraftige varer og tjenester. Dette har også konsekvenser for finansnæringen. 11. desember inviterer vi til frokostmøte hvor du kan høre om standarder for grønn handel og hvordan du kan påvirke.

Tid: 11. desember juni kl. 0830 – 1030 (frokost fra 0800)
Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3 (Oslo sentrum)

Finansnæringen har en viktig rolle siden kapital er avgjørende for å finansiere det grønne skiftet. Finansiering og håndtering av risiko, også klimarisiko, er viktige bidrag fra finansnæringen til en bærekraftig utvikling.

I dag finnes ingen felles, internasjonale standarder for bærekraftig finans, ansvarlige investeringer eller bærekraftig finansledelse. Med det bakteppet er det startet et internasjonalt standardiseringsarbeid som ser på miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold på bank og investeringsprodukter, også av stor interesse for forbrukeren.

Det internasjonale standardiseringsarbeidet, bærekraftig finans og grønne fond, skal til syvende og sist støtte det globale finanssystemet med å tilpasse seg FNs bærekraftsmål. Også finansnæringen kan dra nytte av grønne og bærekraftige initiativ, program og ambisjoner.

På frokostmøtet vil Framtiden i våre hender, som deltar i det internasjonale standardisedringsprosjektet Sustainable finance, presentere dette arbeidet. Forbrukerrådet vil presentere Etisk bankguide. Denne guiden er en del av det internasjonale initiativet Fair Finance Guide, som skal gi bl.a. forbrukere innsyn i hvordan bankene forholder seg til viktige temaer innenfor etikk og bærekraft.

Program

0830 Velkommen
Etisk bankguide
Jorge Jensen, Forbrukerrådet
Internasjonalt standardiseringsprosjekt om sirkulær økonomi
Knut Jonassen, Standard Norge
Bærekraftig finans og grønne fond
Gustavo Parra de Andrade, Framtiden i våre hender
Grønn finans
NN, Danske Bank (innleder ikke bekreftet)
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Det er gratis å delta.

Påmelding

Bærekraftig arrangement

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Kursholder

Standard Norge

Eksterne arrangementer