Workshop - Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel - Etisk Handel
Internt kurs

Workshop – Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel

icon calendar 29.11.19 icon separator 29.11.2019 icon clock09.00 icon separator 14.00 icon calendarEtisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo icon calendarFritekst
Event image
  • ikon ticket Pris medlemmer: kr 950.-
  • ikon ticket Pris ikke medlem: kr 4200.-
Meld på
  • 5 i lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter i risikoanskaffelser. Det betyr – blant annet – å stille etiske krav som kvalifikasjonskrav , særlig i anskaffelser der risiko for brudd er særlig høy.

Målgruppe:

Innkjøpsledere, innkjøpere og kontraktsforvaltere i offentlige virksomheter. For medlemmer av etisk handel Norge og ikke-medlemmer. Medlemmer har fortrinn (se lenger ned). Maks 12 deltakere.

Innhold og læringsmål:

Undersøkelser viser at få oppdragsgivere stiller etiske krav som kvalifikasjonskrav, men at tendesen er positiv. Å stille slike krav bidrar til økt oppmerksom om menneskerettigheter hos tilbydere – og oppdragsgiver. Det kan styrke prinsippet om likebehandling og gi bedre leverandører.

Hva er kvalifikasjonskrav for etisk handel, og sammenhengen med kontraktsvilkår

Erfaringer med og utvikling av slike krav

Prosess: Fra forhåndskunngjøring til evaluering

Øvelse: Evaluering av tilbydernes dokumentasjon av kravene

Workshopen inngår i Etisk handel Norges opplæringsprogram for offentlig sektor. Programmet består av: 1) Risikostyring og menneskerettigheter i offentlige anskaffelser, 2) Kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser, 3) Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel? For nye anbefaler vi grunnkurs i etisk handel.

Vi tilbyr også andre arrangementer. Følg med i kalenderen.

Tidligere deltakere:

Veldig godt innhold, da reelle kjøp er det vi lærer mest av.

Jeg lærte så mye om anvendelsen av etiske kvalifikasjonskrav at jeg vil bruke det i utlysning av neste risikoanskaffelse.

Forkunnskaper:

Ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel at deltakere har grunnleggende kunnskap om etiske krav i offentlige anskaffelser. Les mer på våre nettsider og Difis nettsider Det er også en fordel om deltakere har erfaring med kontraktsoppfølging av etisk krav, eventuelt har gjennomført kurset «Kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser».

Forberedelse og gjennomføring:

Kurset bygger på veilederen «Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser», som deltakerne bør lese. Den kan lastes ned her. Rapporten «Arbeidstaker- og menneskerettigheter i offentlige anskaffelser: en undersøkelse om anvendelse av etiske krav i høyrisikoanskaffelser» (IEH og Difi 2016) er også relevant og kan lastes ned her. Kurset er en kombinasjon av forelesning, oppgaver og diskusjon.

Før workshopen får deltakerne tilsendt:

  • Mal / eksempel på kvalifikasjonskrav og krav til dokumentasjon
  • Et utvalg tilbudsbesvarelser
  • Mal for evaluering av kvalifikasjonskrav

Mye av dagen brukes på evaluering av tilbudsbesvarelser. Deltakerne vil jobbe i mindre grupper der de skal ta stilling til om besvarelsene kvalifiserer, eller ikke, med begrunnelse. Husk laptop med kopi av tilsendte dokumenter.

Varighet:

1 dag (cirka fem timer). Kurset holdes 2 ganger per år

Kursavgift og vilkår for påmelding:

Kr 950 for medlemmer av Etisk handel Norge og kr 4.200 for ikke-medlemmer. Avgiften inkluderer servering. Eventuell overnatting må bestilles og betales av deltaker.

Medlemmer har fortrinn inntil fire uker før kursdato. Deretter åpnes det for ikke-medlemmer. Ikke-medlemmer må gjerne melde seg på tidligere, men settes på venteliste. Fire uker før kursdato får ikke-medlemmer beskjed. Deretter er det førstemann til mølla.

Frist for påmelding er to uker før kursstart. Påmeldingen er bindende. Vi tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte. I så fall får deltakerne beskjed 10 virkedager før arrangementet, eller tidligere. Du kan melde deg av med minst 10 virkedagers varsel. Da bortfaller deltakeravgiften. Ved avmelding 5, eller færre, virkedager før arrangementet faktureres avgiften i sin helhet. Ved godkjent fravær faktureres ikke deltaker.

 

Kursholder

Magne Paulsrud

Magne Paulsrud

Seniorrådgiver

Magne har vært i Etisk Handel Norge siden 2007. Han er fagansvarlig for etiske krav i offentlige innkjøp, og en av landets fremste eksperter på feltet. Magne har en mastergrad i samfunnsgeografi, og har også studert økonomi, internasjonal markedsføring og russisk.