Etisk handel Norge

Medlemsmøte – Den nye Åpenhetsloven – hva betyr den for din virksomhet?

icon calendar 19.05.21 icon separator 19.05.2021 icon clock08.30 icon separator 10.00 icon calendarDigitalt kurs

Stortinget er iferd med å vedta Åpenhetsloven  – virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold – og  rundt 9000 store og mellomstore bedrifter må nå lære seg aktsomhetsvurderinger. Men hva må du gjøre for å oppfylle lovens krav til informasjonsplikt og aktsomhetsvurderinger? I dette frokostseminaret kan du spørre om alt du lurer på! Og forhåpentligvis få gode og praktiske svar.

Program

08.30-08.50 Hvordan kan virksomheter oppfylle Åpenhetslovens krav?

Heidi Furustøl – daglig leder i Etisk handel Norge og medlem av Etikkinformasjonsutvalget

08.50-09.20 Flerpartssyn på lovens utfordringer og muligheter – panelsamtale

Beate Ekeløve-Slydal – politisk rådgiver Amnesty, og sekretariatet for KAN-koalisjonen (koalisjonen for ansvarlig næringsliv)

Tord Dale – bærekraftansvarlig i Virke

Bjart Pedersen –fagsjef bærekraft Norgesgruppen

Vegard Grøslie Wennesland – faglig-politisk rådgiver Fellesforbundet (tbc)

09.20-09.40 Ordet er fritt – spørsmål og kommentarer fra medlemmer

09.45 Avslutning

 

Kursholder

Heidi Furustøl, leder i Etisk handel Norge