Etisk handel Norge

Medlemsforum: Redusere klimagassutslipp i leverandørkjeden – hvordan komme i gang?

icon calendar 14.10.20 icon separator 14.10.2020 icon clock10.00 icon separator 11.00 icon calendarWebinar

Mange virksomheter har for lengst innsett at de må redusere klimagassutslippene i egen virksomhet, og i sine leverandørkjeder. Men mange strever med å komme i gang, og å vite hvilke tiltak som gir mest effekt.

På dette webinaret hjelper CEMAsys deg til å forstå virksomhetens klimagassutslipp, med fokus på leverandørkjeden. Du får en grunnleggende oversikt over hvordan man kan begynne å rapportere på klimagassutslipp i egen virksomhet og i leverandørkjeden, samt innspill til hvordan utslippene kan reduseres.

Kun for medlemmer av Etisk handel Norge.

Påmelding via skjemaet under.

Kursholder

CEMAsys

CEMAsys har mange års erfaring med klimaregnskap og bistår selskaper med blant annet å sette klimamål, klimastrategier og analysere selskapets verdikjede.