Etisk handel Norge og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Introduksjon til nytt kontraktsvilkår om etiske krav i offentlige anskaffelser

icon calendar 02.09.20 icon separator 02.09.2020 icon clock09.00 icon separator 10.30 icon calendarWebinar

Målgruppe: Offentlige oppdragsgivere og leverandører.

I mars 2020 lanserte Etisk handel Norge og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring et nytt kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden. Kravet finnes på norsk og engelsk og kan lastes ned på våre nettsider eller nettsiden til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Det reviderte kontraktsvilkåret bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og aktsomhetsvurdering som metode, og inneholder noen nye elementer, blant annet rutine- og prosessekrav (se punkt 2 i kontraktsvilkåret). På webinaret går vi gjennom innholdet i kontraktsvilkåret og viser eksempler på hvordan leverandører kan dokumentere etterlevelse, og følgelig hva oppdragsgivere bør be om.

Seminaret er gratis.

For spørsmål, ta kontakt med Magne Paulsrud: magne@etiskhandel.no

Kursholder

Etisk handel Norge og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring