Etisk handel Norge

Etisk handel Norges årsmøte 2020

icon calendar 29.04.2020 icon clock13.30 icon separator 15.30 icon calendarGotomeeting icon calendarÅrsmøte etisk handel Norge
Event image

Velkommen til Etisk handel Norges digitale årsmøte 2020, onsdag 29. april. Kl 13.30-15.30.

På grunn av koronautbruddet avholdes Etisk handel Norges årsmøte 2020 digitalt, via GoToMeeting. Link til møte er sendt medlemmer på e-post, og det vil bli sendt ut en påminnelse i forkant av møtet.

Styreleder innkaller til og leder årsmøtet jf. vedtektene. Forslag må være mottatt av styret fire uker før årsmøtet. Årsmøtedokumenter sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet treffer beslutninger med alminnelig flertall blant fremmøtte medlemmer. Endringer i vedtekter og prinsipperklæring krever 2/3 flertall. Hvert medlem har en stemme på årsmøtet.

Husk å melde deg på innen torsdag 23. april! Fyll ut påmeldingsskjemaet under, eller trykk på knappen oppe til høyre.

Program 29. april kl 13.30-15.30, sted: GoToMeeting

1. Hva er fremtidens etisk handel?

Presentasjon av Etisk handel Norges strategiske prioriteringer i perioden 2020-2024 ved styreleder Ellen Behrens

2. Årsmøtesaker 

Frist for påmelding er torsdag 23. april.

 

Kursholder

Etisk handel Norge

Styreleder Ellen Behrens og daglig leder Heidi Furustøl.

Påmelding

Faktura sendes til