Arrangør: Etisk handel Norge, Stavanger kommune, Oslo kommune, Statsbygg, Sykehusinnkjøp og Universitetet i Bergen.

Informasjonsmøte – Samarbeid om bærekraftige anskaffelser i offentlig sektor

icon calendar 28.01.20 icon separator 28.01.2020 icon clock13.45 icon separator 15.15 icon calendarRøde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, Oslo icon calendarMålgruppe: Innkjøpsledere (og innkjøpere) i offentlig sektor.
Event image
  • ikon ticket Deltakelse: kr 0.-
Meld på

Målgruppe: Innkjøpsledere (og innkjøpere) i offentlig sektor.

I samarbeid med Stavanger kommune, Oslo kommune, Statsbygg, Sykehusinnkjøp og Universitetet i Bergen inviterer Etisk handel Norge innkjøpsledere i offentlig sektor til informasjonsmøte om et banebrytende og innovativt pilot-prosjekt tirsdag 28. januar 2020, 13.45 – 15.15 i Røde Kors’ konferanselokaler i Oslo. 

Prosjektet skal – i samarbeidets navn – gi bærekraftige og effektive innkjøpspraksiser av høy kvalitet, som fremmer ansvarlig og lovlig produksjon i leverandørkjeden (fokus på arbeidstaker- og menneskerettigheter i globale leverandørkjeder). Forventede effekter er harmonisering og forenkling, økt forutsigbarhet og likebehandling, effektivisering gjennom vesentlig bedre utnyttelse av ressurser, og reell påvirkning på arbeidsforhold i leverandørkjeden. Måling av effekter og gevinster begynner våren 2020.

Pilot-prosjektet er godt i gang. En styringsgruppe på fem representanter kom på plass i mai, og i juni ble fire kategoriteam etablert. Et femte er under etablering. Avhengig av oppslutning vil vi ta inn ytterligere kategorier.

Vi merker økende interesse og ønsker å invitere flere med i prosjektet. Vi inviterer derfor til informasjonsmøte for å gi en grundig orientering om hva prosjektet går ut, organisering, deltakerforpliktelser, m.m. Det settes av god tid til spørsmål. Representanter for styringsgruppen (virksomhetene nevnt innledningsvis) vil være til stede.

Pilot-prosjektet er omtalt flere ganger i Anbud365. Her er en: https://www.anbud365.no/regelverk/etisk-handel-prosjekt-vi-onsker-a-bevege-norge/

Informasjonsmøtet er kun for innkjøpsledere og innkjøpere i kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter. Ved påmelding vil du få et  “vagt svar”, men vi kan berolige deg med at du ER påmeldt. (Det kommer snart en bedre tekst som bekrefter påmelding.)

Du kan også delta via GoToMeeting. Lenke sendes før arrangementet. Noter i påmeldingen, eller gi oss beskjed per e-post, om du/dere deltar vi GoToMeeting.

For spørsmål, ta kontakt med Magne Paulsrud, magne@etiskhandel.no

Kursholder

Magne Paulsud

Magne Paulsud

Møteleder

En eller flere deltakere fra styringsgruppen vil delta på møtet.