Informasjonsmøte om ny rapporteringsmal for offentlig sektor medlemmer omfattet av åpenhetsloven. - Etisk Handel
Etisk handel Norge

Informasjonsmøte om ny rapporteringsmal for offentlig sektor medlemmer omfattet av åpenhetsloven.

icon calendar 26.09.22 icon separator 26.09.2022 icon clock13.00 icon separator 14.30 icon calendarTeams

Informasjonsmøte om ny rapporteringsmal for offentlig sektor medlemmer omfattet av åpenhetsloven. 

For våre medlemmer i offentlig sektor som er omfattet av åpenhetsloven blir det fra kommende rapportering en ny rapporteringsmal. Denne rapporteringsmalen er basert på de 6 trinnene i OECDs aktsomhetsmodell og er tilsvarende mal som våre bedriftsmedlemmer rapporterer på. 

Rapporteringsmalen er bygget opp med målbare KPIer under hvert av de 6 trinnene, samt objektive dokumentasjonskrav. 

Oppnådd basisnivå i rapporten oppfyller Åpenhetslovens krav om rapportering. 

For at våre medlemmer skal være så godt forberedt som mulig til årets rapportering ønsker vi å invitere til en presentasjon av rapporteringsløsningen og gjennomgang av KPIer og dokumentasjonskrav for basisnivået. 

Møtet er forbeholdt EHN-medlemmer i offentlig sektor som er omfattet av åpenhetsloven 

Pris: Gratis 

Kursholder