Etisk handel Norge

Hvordan redusere klimagassutslipp i tekstilindustrien?

icon calendar 28.10.20 icon separator 28.10.2020 icon clock10.00 icon separator 11.45 icon calendarWebinar

For å operere innenfor planetens tålegrenser må tekstilindustrien kutte klimagassutslipp med 50% innen 2030, og være CO2 nøytrale innen 2050. Store deler av klimagassutslippene fra tekstilindustrien stammer fra leverandørkjeden. Hvordan kan tekstilbedrifter begynne å håndtere disse utslippene?

Dette webinaret bygger på introduksjons-webinaret om hvordan komme i gang med reduksjon av klimagassutslipp i leverandørkjeden, men går mer i detalj på tekstilindustrien. CEMAsys vil gi en lavterskel gjennomgang av hvor i leverandørkjeden på tekstil utslippene pleier å være store, hvor det kan være mulig å redusere utslipp og hvordan man kan rapportere på dette.

Du får høre fra the Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA) om hvordan de jobber på tvers av bransjen om å redusere skandinavisk tekstilindustris klimagassutslipp.

Du får også høre fra H&M om hvordan de har begynt å jobbe sammen med sine leverandører for å redusere klimagassutslipp i sin leverandørkjede, med fokus på produksjonsleddet, og fra Bergans om hvordan de jobber for å redusere klimagassutslipp gjennom innovative materialvalg og ved å øke produktenes levetid.

 

Program:

10:00-10:20 – Hva, hvor og hvordan – reduksjon av klimagassutslipp i leverandørkjeder på tekstil v/ Synne Helletun Næss, consultant, Cemasys

10:20-10:30 – Q&As

10:30-10:50 – STICA – samarbeid om reduksjon av klimagassutslipp v/ Michael Schragger, director, STICA (engelsk)

10:50-11:10 – H&Ms arbeid med reduksjon av klimagassutslipp v/ Felicia Reuterswärd, sustainability manager

11:10 -11:30 – Bergans om deres arbeid med materialvalg og satsingen “long live the product” v/ Yngvill Ofstad og Christoph Centmayer

11:30-11:45 – Q&As

 

Kun for medlemmer av Etisk handel Norge, MoST og NFH.

 

Påmelding via skjemaet under.

(Vi opplever for tiden en del problemer med påmeldingsskjemaene. Om du ikke får opp skjemaet prøv å “refreshe” siden en gang. Om det ikke går kontakt reidun(at)etiskhandel.no så melder vi deg på manuelt.)

 

Kursholder