Arrangør: Etisk handel Norge i samarbeid med Stavanger kommune, Oslo kommune, NTNU og Statsbygg

Dialogmøte med leverandører av arbeidstøy, verneutstyr og helsetekstiler

icon calendar 29.01.20 icon separator 29.01.2020 icon clock08.30 icon separator 10.45 icon calendarStatsbygg, Biskop Gunnerus' gate 6 (Byporten) icon calendarMålgruppe: Leverandører av arbeidsuniformer, verneutstyr og helsetekstiler
Event image
  • ikon ticket Deltakelse: kr 0.-
Meld på

Invitasjon til bransjedialog med leverandører av arbeidstøy, verneutstyr og helsetekstiler onsdag 29. januar 2020

I samarbeid med Stavanger kommune, NTNU, Statsbygg og Oslo kommune inviterer Etisk handel Norge til bransjedialog onsdag 29. januar 2020 klokken 8.30 – 10.45. I dialogmøtet vil vi gi en grundig orientering om (nye) forventninger og krav til risikostyring (aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter) og hvordan det vil komme til uttrykk i nye krav fra offentlige oppdragsgivere. Like viktig – vi ønsker innspill fra markedet på hvordan samarbeid mellom oppdragsgivere og leverandører kan bidra til å fremme slike rettigheter i globale leverandørkjeder på en måte som har varig effekt.

Bransjedialogen inngår i et større pilotprosjekt der fire risikokategorier – snart fem – er prioritert for grundigere undersøkelser og oppfølging. En av kategoriene er “tekstil og fottøy”, eller mer presist: arbeidsuniformer, verneutstyr og helsetekstiler. Kategoriteamet ledes av Stavanger kommune. Andre i teamet er NTNU, Statsbygg og Oslo kommune. Disse fire håndterer kategorien på vegne av andre medlemmer i offentlig sektor i Etisk handel Norge, samt ikke-medlemmer som slutter seg til prosjektet.

Bakgrunnen for møtet er et nytt og innovativt pilot-prosjekt igangsatt av Etisk handel Norge i samarbeid med medlemmer i offentlig sektor. Prosjektets mål er å gi effektive og bærekraftige innkjøpspraksiser, som fremmer ansvarlig og lovlig produksjon i leverandørkjeden. Forventede effekter er harmonisering og forenkling – for oppdragsgivere og leverandører, økt forutsigbarhet for og likebehandling av leverandører, en vesentlig bedre utnyttelse av ressurser, og reell påvirkning på arbeidsforhold i leverandørkjeden. Enkelt forklart handler det om at oppdragsgivere går sammen om risikoanalyser, kontraktsoppfølging og bransjedialog.

Vi håper å se deg 29. januar 2020. Du kan også delta via GoToMeeting. Lenke sendes før arrangementet. Noter i påmeldingen, eller gi oss beskjed per e-post, om du/dere deltar vi GoToMeeting. Arrangementet er gratis.

Ved påmelding vil du få et  “vagt svar”, men vi kan berolige deg med at du ER påmeldt. (Det kommer snart en bedre tekst som bekrefter påmelding.)

For spørsmål, ta kontakt med Magne Paulsrud, magne@etiskhandel.no

Kursholder

Magne Paulsrud

Magne Paulsrud

Seniorrådgiver

Møteledere: Magne Paulsrud (Etisk handel norge) og Emilia Tufto (Stavanger kommune)