Etisk handel Norge

Dagligvareforum: Migrantarbeidere i norske og globale leverandørkjeder

icon calendar 02.12.20 icon separator 02.12.2020 icon clock09.00 icon separator 10.30 icon calendarDigitalt møte

Etisk handel Norge inviterer medlemmer i dagligvarebransjen til medlemsmøte om oppstart av et prosjekt om etisk rekrutteringspraksis med særlig fokus på migrantarbeidere. Dere får lære om  NorgesGruppens kartlegging  i norske verdikjeder fra 2020 og planer for prosjektet. Møtet vil dessuten være en anledning til å spille inn på utfordringer som dere ønsker at prosjektet skal ta tak i og til å indikere interesse for å delta.

Hvordan vi rekrutterer migrantarbeidere er helt sentralt for å ivareta deres rettigheter og selv om det allerede gjøres mye internasjonalt på område, så ønsker vi å sette dette inn i norsk kontekst med fokus både på norske og globale verdikjeder.

Bruk av migrantarbeidere er viktig i mange leverandørkjeder i matproduksjon og er åpenbart en av de største risikofaktorene for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. Det å forstå hvordan disse arbeiderene er ansatt, hvordan kontrakter skal være utarbeidet, hvilke finansielle trekk som kan gjøres, og hvordan lønn regnes ut og betales er derfor viktig. Kan arbeiderne reise hjem når de vil, har de fagforeningsfrihet? Hva kan vi som innkjøpere kreve i våre verdikjeder og kan vi utarbeide gode verktøy som hjelper våre leverandører til å gjøre dette på en så god måte som mulig?

Formål med prosjektet:

  • Økt kunnskap om rekrutteringspraksis i norske og globale leverandørkjeder gjennom kartlegging av eksisterende initiativ og forskning. Rapport utarbeides.
  • Utvikle verktøy for norske bedrifter som kan brukes i deres verdikjeder. Håndbok utarbeides.
  • Forstå bedre hvordan arbeidere blir påvirket av rekrutteringspraksis og hvordan vi kan bedre gå i dialog, med særlig fokus på migrantarbeidere.

Agenda for møtet: 

09.00 – 09.15 Innledning – kontekst og risiko knyttet til migrantarbeidere
09.15 – 09.45 Resultater fra rapporten «Migrantarbeidere i norske verdikjeder for matproduksjon» v/NorgesGruppen
09.45 – 10.00 Utkast til plan for forprosjekt
10.00 – 10.30 Runde med innspill – hva er viktig for dere?

Kursholder