Etisk handel Norge og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Åpenhetsloven + offentlig sektor = mer samfunnsansvar?

icon calendar 16.08.21 icon separator 16.08.2021 icon clock17.00 icon separator 18.00 icon calendarFysisk oppmøte + streaming fra arrangementet

Bli med på spennende debatter og lær om bærekraft på Arendalsuka. Etisk handel Norge har fire ulike arrangementer på Bærekrafthuset i Torvgata 7.

Hvordan kan offentlige oppdragsgivere bruke kravene i Åpenhetsloven til å forenkle og effektivisere kontraktsoppfølgingen med leverandører, for slik å fremme menneskerettighetene og anstendig arbeid?

Offentlig sektor er samfunnets største kunde og gjennomfører årlig anskaffelser for rundt 600 milliarder. Det kan være risiko for kritikkverdige arbeidsforhold, slik som barnearbeid og moderne slaveri i statens innkjøp. Loven om offentlige anskaffelser pålegger offentlige virksomheter å ha rutiner for å fremme grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser av produkter der det er høy risiko for kritikkverdige arbeidsforhold. Det er tidskrevende og komplisert å følge opp krav om ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden. Ofte har leverandører ikke oversikt over leverandørkjeden til sine produkter eller at de ikke ønsker å dele informasjon om leverandørkjeden.

Medvirkende
  • Iselin Nybø, Næringsminister
  • Dag Strømsnes, Divisjonsdirektør, Divisjon for offentlige anskaffelser
  • Heidi Furustøl, Daglig leder, Etisk Handel Norge og medlem i Etikkinformasjonsutvalget (Åpenhetsloven)
  • Monica Midtun Sander, Daglig leder, Beer Sten

Ingen ppåmnelding. Møt opp i Torvgata 7, Arendal eller følg med på streaming.

Lenke til arrangementet finner du her. 

Kursholder

Daglig leder Heidi Furustøl, Iselin Nybø, Næringsminister, Monica Midtun Sander, Daglig leder, Beer Sten, Dag Strømsnes, Divisjonsdirektør, Divisjon for offentlige anskaffelser